Đao Zombie thẳng

399.000

Đao Zombie thẳng mô phỏng thanh kiếm thẳng huyền thoại của Ninja Nhật Bản. Đây là dòng đao sắc bén, được dùng để trưng bày phong thuỷ.

Ưu đãi chỉ còn sau: